سامانه حضور

لیست قابلیتهای سامانه:

 • تعریف قرارداد و ایین نامه ها و ساعات کاری کارمندان به صورت تکی یا گروهی
 • امکان ثبت تعطیلات رسمی
 • امکان ثبت حضور کارمندان به صورت اینترنتی، با استفاده از تبلت حضور و یا با پیامک
 • امکان ثبت حضور، مرخصی، اضافه کاری و ماموریت
 • تعریف ارتباط مدیر و کارمندان زیرمجموعه
 • امکان تایید یا رد حضور (و مرخصی و اضافه کاری و ماموریت) توسط مدیران
 • نمایش حضورهای ثبت شده به کارمندان به صورت چارت تقویم کاری
 • ثبت تصاویر کارمندان در هنگام ثبت حضور با تبلت
 • گزارش تجمیعی از حضورها
 • گزارش حضور های روزانه ثبت شده
 • ارسال ایمیل حضورهای نیازمند به تایید/رد به صورت روزانه برای مدیران

 

توضیح انواع روش های ثبت حضور:

 • ثبت حضور به صورت اینترنتی:

در این روش کارمند به صورت مستقیم وارد سامانه حضور میشود و در صفحه ثبت حضور، اقدام به ثبت می کند.

 

 • ثبت حضور به صورت پیامکی:

این روش برای کارمندانی مناسب است که از بیرون شرکت مجبور به ثبت شروع یا پایان ساعت کاری هستند و میت وانند براحتی با ارسال پیامک ثبت ورود و خروج کنند. لازمه شناسایی شدن یوزر، ثبت شماره همراه او در سامانه کارمندان می باشد. (برای این یوزر تستی باید شماره همراه در صفحه اطلاعات کارمندش وارد شود)

ارسال پیامک حضور با متن ورود ( و یا خروج)  باید به شماره 10002184211123 انجام شود.

 

 • ثبت حضور با تبلت حضور و غیاب:

در این روش در تبلت حضور صفحه ثبت با تبلت باز می شود. اجازه استفاده از وب کم در مرورگر گرفته می شود و کد پرسنلی توسط خود کارمند (به صورت چهاررقمی در اینجا برای یوزر کارمندی تست حضور: 0480) وارد می شود. در این روش ضمن ثبت حضور، تصویر کارمند هم ذخیره می شود و در ایمیل گزارش تایید حضور برای مدیر مستقیم ایمیل می شود.